Opłata za śmieci w Warszawie. Rada stolicy przyjęła nową uchwałę.

Nowy system opłat za zagospodarowanie odpadów w Warszawie

Aktualizacja  28.12.2021: Ulotka o opłatach do pobrania TUTAJ

 

Opłata za śmieci w Warszawie. Rada stolicy przyjęła nową uchwałę.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano treść podjętej uchwały dotyczącej odbioru odpadów na terenie M. St. Warszawy.

Zmiany dotyczą sposobu naliczania opłaty lokalom zamieszkałym – przyjęto, iż dla wszystkich lokali będzie to jedna opłata 85 zł w przypadku segregowania odpadów. Zrezygnowano więc z wyliczania opłaty w oparciu o powierzchnię lokali.

Nie uległy natomiast zmianie postanowienia dotyczące naliczania opłaty lokalom niezamieszkałym, w których powstają odpady (a więc w szczególności lokalom użytkowym). Ich wysokość będzie uzależniona od ilości odpadów wyrażonej w pojemności pojemników (tak jak przewidywało to pierwotne brzmienie uchwały nr LVI/1749/2021, które miało wejść w życie w dniu 1 stycznia 2022 r.).

Nowe opłaty wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miasta do pobrania TUTAJ

Źródło: https://um.warszawa.pl/