Jesteśmy ECO!

Wiemy, że w prosty sposób możemy wspierać
dbać o naturę. Chcemy wspólnie z Klientami dbać
o środowisko życia, pracy i wypoczynku.

Poznaj jak działamy!

Jak działamy na terenach przez nas zarządzanych?

Nasz cel

“Nasz model zarządzania firmą opiera się na szacunku do ludzi i środowiska naturalnego oraz stałym poszukiwaniu rozwiązań zwiększających wartość nieruchomości, który- mi się opiekujemy.”

Kodeks etyki i postępowania Ecodomum Zarządzanie Nieruchomościami

01

Cele

Stawiamy na dbanie o dobre i życzliwe realizacje z Klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami. Nasz model zarządzania firmą opiera się na szacunku do ludzi i środowiska naturalnego oraz stałym poszukiwaniu rozwiązań zwiększających wartość nieruchomości, którymi się opiekujemy.

02

Kodeks

To zbiór zasad i reguł jakimi kierujemy w codziennym życiu i pracy. Celem stanowionych zasad jest zapewnienie Klientom najwyższej ochrony i jakości usług w zakresie Misji, Wizji i Wartości, co wynika z kultury organizacji firmy i leży w interesie wspólnego dobra.

03

Misja

Stawiamy na dbanie o dobre i życzliwe realizacje z Klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami. Każdy pracownik w relacjach z Klientami, partnerami biznesowymi i innymi pracownikami firmy kieruje się przyjętymi zasadami.

04

Relacje z Klientami i Partnerami

Pracownicy firmy zobowiązani są postępować
w sposób prawy, uczciwy i skuteczny, zapew-
niając jakość działania, tworząc dobre relacje
z Klientami, Partnerami i współpracownikami.
Dobór dostawców usług i produktów musi opierać
się na warunkach rynkowych, zachowując kryte-
ria najwyższej jakość produktowi oszczędności.

05

Wartości

Ludzie i Współpraca – stawiamy na pracę zespołową – zadowolony pracownik to dobrze zrealizowana usługa dla Klienta. Dbamy i szanujemy naszych Klientów i współpracowników, wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania, czym gwarantujemy indywidualne podejście.

06

Wizja

Nasz model zarządzania
firmą opiera się na szacunku do ludzi i środowiska
naturalnego oraz stałym poszukiwaniu rozwiązań
zwiększających wartość nieruchomości, który-
mi się opiekujemy